ดินประดิษฐ์ดอกไม้ (Flower clay)
อุปกรณ์การประดิษฐ์ดอกไม้ (Cutter,Tools, Accessories, Mould)
ชิ้นงานสำเร็จ (Flowers bouquet- exclude pot and wood)
การเรียนการสอน (V.C.D. for practice and book)
ดอกไม้จิ๋ว (Miniature flower)***out of stock
เครื่องมือพิเศษ (Special tools)
วิธีการสั่งสินค้า/ชำระเงิน (How to order/How to pay)
เลขที่บัญชีธนาคาร ฟลาวเวอร์เคลย์ (Flowerclay
แผนที่ร้าน (Shop's map)
 
8/16/2017
 
 
 

Product Category


 

 

Click here to see all products of *ดินประดิษฐ์ดอกไม้ (Flower clay)*

ดินประดิษฐ์ดอกไม้ (Flower clay)

ดิน Modern Clay

Smooth and flexible looks like nature flower...

 


Click here to see all products of *อุปกรณ์การประดิษฐ์ดอกไม้ (Cutter,Tools, Accessories, Mould)*

อุปกรณ์การประดิษฐ์ดอกไม้ (Cutter,Tools, Accessories, Mould)

 


Click here to see all products of *ชิ้นงานสำเร็จ (Flowers bouquet- exclude pot and wood)*

ชิ้นงานสำเร็จ (Flowers bouquet- exclude pot and wood)

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะดอกไม้ ไม่รวมภาชนะ (Only clay flower, exclude pot or stump)

 


Click here to see all products of *การเรียนการสอน  (V.C.D. for practice and book)*

การเรียนการสอน (V.C.D. for practice and book)

 


ดอกไม้จิ๋ว (Miniature flower)***out of stock

 


Click here to see all products of *เครื่องมือพิเศษ (Special tools)*

เครื่องมือพิเศษ (Special tools)

 


Click here to see all products of *วิธีการสั่งสินค้า/ชำระเงิน (How to order/How to pay)*

วิธีการสั่งสินค้า/ชำระเงิน (How to order/How to pay)

หมายเหตุ : รับออร์เดอร์ทางอีเมลล์ rich@flowerclay.com เท่านั้น ไม่รับออร์เดอร์ทางไลน์นะคะ เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการรับออร์เดอร์

1. เลือกสินค้าที่ต้องการจะสั่งซื้อ

2. สั่งสินค้าผ่านอีเมลล์ของร้าน rich@flowerclay.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-729-6013 หรือ 086-569-6450 โดยระบุรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการจะสั่งและรหัสของสินค้า โดยระบุรายชื่อ รหัส และจำนวนสินค้าที่ต้องการจะส่ง เช่น 03-0034 ตุ้มสำลีกลม ขนาด 7 มิล จำนวน 2 ห่อ
ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างประเทศ กรุณาระบุประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อเป็นข้อมูลในการคำนวณอัตราค่าส่ง

3. รอรับการติดต่อจากทางร้านภายใน 48 ชม. หากไม่มีการติดต่อจากทางร้านกรุณาอีเมลล์หรือโทรสอบถามทางร้านอีกครั้ง

4. หลังจากได้รับข้อมูลราคาสินค้าพร้อมค่าส่งจากทางร้านเรียบร้อยแล้ว กรุณาโอนเงินผ่านทางธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่ท่านสะดวก หลังจากนั้น กรุณาแจ้งยอด, ชื่อธนาคารที่ท่านโอนมา และรายละเอียดชื่อ-ที่อยู่ผู้รับผ่านทางอีเมลล์หรือทางโทรศัพท์

***ในกรณีที่ลูกค้าเลือกการส่งแบบ surface mail ทางร้านไม่รับคืนสินค้าส่งกลับในทุกกรณี เนื่องจากลูกค้าบางรายต้องการหลีกเลี่ยงภาษีโดยการส่งสินค้าคืนกลับมาให้เรา***

4.1 ชำระเงินผ่าน paypal ลูกค้าจะถูกคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 5%จากยอดรวมของสินค้าและค่าส่ง ในกรณีที่ยอดเงินไม่ถึง 5,000 บาท ต้องชำระเงินเพิ่มอีก 50 บาท และจะต้องรอจดหมายเรียกเก็บเงินจากทางร้านเท่านั้น

4.2 ชำระผ่านเวสเทิร์นยูเนี่ยน กรุณาสแกนหรือถ่ายรูปใบโอนเงินแล้วส่งผ่านอีเมลล์ให้ทางร้าน หรือสามารถแจ้งข้อมูลในการรับเงินให้ครบถ้วน

5. รอรับสินค้าจากทางร้าน ในไทยประมาณ 3-7 วันทำการ

หลังจากทางร้านแจ้งยอดแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงออร์เดอร์ในภายหลังได้

How to order/ How to pay

Very important : Accept your order this email only rich@flowerclay.com

1. Choose product that you want, send code and quantity for example 03-0034 (circle cotton 7 mm.) = 2 packs

2. Order product by send email to rich@flowerclay.com, in case of customer from other country please inform your name and address for calculating shipping cost) for example

Name :
Address :
Order :
How to pay : by western union or paypal
How to ship : by EMS (about 3-7 business days or Surface mail (30-60 business days) some country you can choose Airmail (10-15 business days) or SAL (20-025 business days) more too.

3. Please wait reply from shop if you don't get reply from shop within 48 hours, please send email to shop again.

4. After you already know total amount+shipping cost, please transfer the money via Western Union or Paypal, in case of transfering via Bank please add 800 baht for bank charge, after that please inform your name and address for sending too.

**In case of you choose surface mail I will not accept returning package every cases, because some person avoiding tax from custom by they do not accept their package and let your customs send back to us***


4.1 Payment via PayPal, customer have to wait for money request from shop only and you have to pay charge 5% from total amount, in case of your total amount less than 5,000 baht you have to add the money 50 baht for one order
4.2 Payment via Western Union, please scan or take a photo the western union's receipt to my email (rich@flowerclay.com) or send your detial to me same as you put detail into western union's form there are
Sender name :
Sender address :
Amount expected : please pay in Thai Baht
Which country that money sent from :
Money transfer Control no. or MTCN code :

5. Waitting to get your parcel, our shop will send by www.thailandpost.co.th, you can check its status here http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx?lang=en

Remark : After you got email about total amount from shop, you cannot change anything about your order

 


เลขที่บัญชีธนาคาร ฟลาวเวอร์เคลย์ (Flowerclay

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เลขที่บัญชี 156-0-80585-3
ชื่อบัญชี ธนกร เรืองไชย สาขา คลองจั่น
ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์ หรือ

ธนาคารกรุงไทย (KTB) เลขที่บัญชี 195-1-19580-9
ชื่อบัญชี ธนกร เรืองไชย สาขา สุขาภิบาล3
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ หรือ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เลขที่บัญชี 232-1-29236-0
ชื่อบัญชี ธนกร เรืองไชย สาขา เพียวเพลส รามคำแหง110
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เลขที่บัญชี 136-2- 26377-2
ชื่อบัญชี ริช ฟอร์เวิร์ด สาขา ถนนรามคำแหง (สัมมากร)ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ หรือ

ธนาคารทหารไทย (TMB) เลขที่บัญชี 253-2-01507-6
ชื่อบัญชี ธนกร เรืองไชย สาขา เพียวเพลส รามคำแหง110
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เลขที่บัญชี 732-2-84923-5
ชื่อบัญชี อัญชลี ผลอุดม สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ประภทบัญชี ออมทรัพย์

 


Click here to see all products of *แผนที่ร้าน (Shop

แผนที่ร้าน (Shop's map)

154/9 (ซอยซี2) ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง110 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02 729 6013 เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ (8.30-17.00 น.)

154/9 (Soi C2) Ramkhamhaeng Rd., Soi Ramkhamhaeng 110 Sapansung, Bangkok 10240, Thailand Tel. 662 729 6013, Office hours :Monday-Saturday (8.30 am.-5.00 pm.)

 


 
Copyright © RICH FORWARD LTD.,PART. ® All rights reserved