ดินประดิษฐ์ดอกไม้ (Flower clay)
อุปกรณ์การประดิษฐ์ดอกไม้ (Cutter,Tools, Accessories, Mould)
ชิ้นงานสำเร็จ (Flowers bouquet- exclude pot and wood)
การเรียนการสอน (V.C.D. for practice and book)
ดอกไม้จิ๋ว (Miniature flower)***out of stock
เครื่องมือพิเศษ (Special tools)
วิธีการสั่งสินค้า/ชำระเงิน (How to order/How to pay)
เลขที่บัญชีธนาคาร ฟลาวเวอร์เคลย์ (Flowerclay
แผนที่ร้าน (Shop's map)
 
8/16/2017
 
 
 
  ดอกไม้จิ๋ว (Miniature flower)***out of stock

เยอร์บิร่า (Gerbera)
เยอร์บิร่า (Gerbera)

สั่งต่ำกว่า 100 ต้น ราคาต้นละ 25 บาท (less than 100 pcs./25 baht each)

สั่ง 100 ต้นขึ้นไป ต้นละ 17 บาท (1,700 baht/100 pcs.)

ราคา 25.00 บาท

 
Copyright © RICH FORWARD LTD.,PART. ® All rights reserved